METRISK ENHETSOMVANDLARE
Välkommen till vår webbsajt där du kan omvandla olika enheter i 11 kategorier: längd, area, densitet, energi, massa, effekt, tryck, hastighet, temperatur och volym.

Om du är administratör för en webbsajt och tycker att vår webbsajt kan vara paraktisk för dina besökare skulle vi uppskatta om du placerar en länk till vår webbsajt på er sajt. Bifogat hittar du möjlig html-text:   <A HREF="https://enhetsomvandlare.konverter-jedinica.com/">Enhetsomvandlare</A>

DE VANLIGASTE OMVANDLINGARNA


Längd (meter, yard, fot, kilometer, mil, tum, nanometer, ...)

Massa (kilogram, pound, pound-troy, oz-troy, ton, ounce, gram, ...)

Volym (liter, US gallon, imperial gallon, centiliter, kubikmeter, ...)

Area (hektar, square kilometer, square meter, square yard, square fot, ...)

Temperatur (celsius, fahrenheit)

Hastighet (km/s, m/s, km/h, m/min, mil/s, mil/h, sjömil/h, mach, ...)

ALLA OMVANDLINGAR


Tryck (pascal, millibar, hektopascal, bar, atmosfär, ...)

Vinkel (radian, grad, degree)

Densitet (ounce/cubic fot, pound/cubic yard, gram/kubikcentimeter, gram/kubikmeter, kilogram/kubikmeter, ton/kubikmeter,...)

Energi (joule, kalori- 15C, kalori - internationell , kalori - termokemisk, Btu, elektronvolt, erg, ...)

Effekt (megawatt (MW), kilowatt (KW), watt (W), hästkraft (KM))

Längd (meter, yard, fot, kilometer, mil, tum, nanometer, ...)

Massa (kilogram, pound, pound-troy, oz-troy, ton, ounce, gram, ...)

Volym (liter, US gallon, imperial gallon, centiliter, kubikmeter, ...)

Area (hektar, square kilometer, square meter, square yard, square fot, ...)

Temperatur (celsius, fahrenheit)

Hastighet (km/s, m/s, km/h, m/min, mil/s, mil/h, sjömil/h, mach, ...)